Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với iTube!
(phiên bản beta)

Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã sử dụng nền tảng iTube và các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp cho bạn như một phần của nền tảng (gọi chung là "Dịch vụ").

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ cho phép bạn khám phá, xem và chia sẻ video cùng các nội dung khác, cung cấp diễn đàn để mọi người kết nối, thông báo và truyền cảm hứng cho những người khác trên toàn thế giới, và hoạt động như một nền tảng phân phối cho những người sáng tạo nội dung gốc và nhà quảng cáo dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin về các sản phẩm của mình và cách sử dụng các sản phẩm này trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu về các sản phẩm như iTube Kids, Chương trình Đối tác iTube và Dịch vụ Dành cho Thành viên có Tính phí và Giao dịch Mua trên iTube (nếu có), cùng nhiều thông tin khác.


Nhà cung cấp dịch vụ của bạn

Pháp nhân cung cấp Dịch vụ là MEC Group, một công ty hoạt động theo luật pháp của Việt Nam, có trụ sở tại 36A, D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam (ở đây gọi là “iTube”, “chúng tôi", hoặc “của chúng tôi”). Trong những điều khoản tại đây, các dẫn chiếu đến “Công ty Thành viên” của iTube có nghĩa là các công ty khác thuộc MEC Group. (hiện tại hoặc trong tương lai).

Các điều khoản hiện hành
Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản này, Nguyên tắc Cộng đồng của iTube và Chính sách, Các Quy định về An toàn và Bản quyền, như có thể được cập nhật tùy từng thời điểm (gọi chung là "Thỏa thuận" này). Thỏa thuận của bạn với chúng tôi cũng sẽ bao gồm Chính sách Quảng cáo trên iTube nếu bạn cung cấp quảng cáo hoặc tài trợ trên Dịch vụ hoặc đưa quảng cáo trả phí vào nội dung của bạn. Bất kỳ đường liên kết hoặc tài liệu tham khảo nào khác được cung cấp trong các điều khoản này chỉ nhằm cung cấp thông tin và không phải là một phần của Thỏa thuận.

Vui lòng đọc kỹ và đảm bảo bạn hiểu Thỏa thuận này. Nếu không hiểu Thỏa thuận, hoặc không chấp nhận bất kỳ phần nào của Thỏa thuận, thì bạn không được sử dụng Dịch vụ.

Ai có thể Sử dụng Dịch vụ?
Yêu cầu về Độ tuổi
Bạn phải từ 13 tuổi trở lên thì mới có thể sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể sử dụng iTube Kids (ở nơi dịch vụ này được cung cấp) nếu được phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép.

Sự cho phép của Cha mẹ hoặc Người giám hộ

Nếu bạn được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia của mình, bạn tuyên bố rằng bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép sử dụng Dịch vụ. Vui lòng yêu cầu họ đọc Thỏa thuận này cùng bạn.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn, bằng việc cho phép trẻ sử dụng Dịch vụ, bạn phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và chịu trách nhiệm về hoạt động của trẻ khi sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể tìm thấy các công cụ và cách thức để giúp bạn quản lý trải nghiệm của gia đình mình trên iTube trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Doanh nghiệp
Nếu đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hành động thay mặt cho pháp nhân đó và pháp nhân đó chấp nhận Thỏa thuận này.

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn
Nội dung trên Dịch vụ
Nội dung trên Dịch vụ bao gồm video, âm thanh (ví dụ: âm nhạc và các âm thanh khác), đồ họa, hình ảnh, văn bản (chẳng hạn như bình luận và kịch bản), các yếu tố về thương hiệu (bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng), các tính năng có tính tương tác, phần mềm, số liệu và các tài liệu khác do bạn, iTube hoặc bên thứ ba cung cấp (gọi chung là "Nội dung").

Nội dung là thuộc trách nhiệm của người hoặc pháp nhân cung cấp nội dung trên Dịch vụ. iTube không có nghĩa vụ lưu trữ hoặc phân phát Nội dung. Nếu thấy bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho rằng không tuân thủ Thỏa thuận này, bao gồm cả việc vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng hoặc luật pháp, thì bạn có thể báo cáo nội dung vi phạm cho chúng tôi.

Tài khoản Google và Kênh iTube
Bạn có thể sử dụng một phần của Dịch vụ, chẳng hạn như xem trình duyệt và tìm kiếm Nội dung mà không cần có Tài khoản Google. Tuy nhiên, bạn vẫn cần một Tài khoản Google để sử dụng một số tính năng. Với Tài khoản Google, bạn có thể chọn thích video, đăng ký kênh, tạo kênh iTube của riêng bạn và làm nhiều việc khác. Bạn có thể làm theo các thông tin hướng dẫn này để tạo Tài khoản Google.

Khi tạo một kênh iTube, bạn sẽ được dùng các tính năng và chức năng bổ sung, chẳng hạn như tải video lên, bình luận hoặc tạo danh sách phát (nếu có). Đường liên kết này trình bày một số thông tin chi tiết về cách tạo kênh iTube của riêng bạn.

Để bảo vệ Tài khoản Google bạn sở hữu, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn không nên sử dụng lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ an toàn cho Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả những việc cần làm nếu bạn nhận thấy có người sử dụng trái phép mật khẩu hoặc Tài khoản Google của bạn.

Thông tin của bạn
Chính sách Quyền riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. Thông báo về Quyền riêng tư của iTube Kids cung cấp thêm thông tin về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư dành riêng cho iTube Kids.

Chúng tôi sẽ xử lý mọi nội dung âm thanh hoặc nội dung có cả hình ảnh và âm thanh do bạn tải lên Dịch vụ theo Điều khoản Xử lý Dữ liệu của iTube, ngoại trừ trường hợp bạn tải nội dung đó cho mục đích cá nhân hoặc hoạt động của gia đình. Tìm hiểu thêm.

Cho phép và Hạn chế
Bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ như được cung cấp cho bạn, miễn là bạn tuân thủ Thỏa thuận này và luật hiện hành. Bạn có thể xem hoặc nghe Nội dung để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn cũng có thể chiếu video iTube thông qua các thiết bị trình phát có gắn ứng dụng iTube.

Các hạn chế sau đây áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn không được phép:

truy cập, sản xuất lại, tải xuống, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, thay đổi, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào trừ khi: (a) được Dịch vụ ủy quyền rõ ràng; hoặc (b) được iTube và, nếu có áp dụng, các chủ sở hữu quyền tương ứng cho phép trước bằng văn bản;
tìm cách tránh né, vô hiệu hóa, tương tác với ý định gian lận hoặc can thiệp vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ (hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ việc nào trong số này), bao gồm cả các tính năng liên quan đến bảo mật hoặc các tính năng (a) ngăn chặn hoặc hạn chế việc sao chép hoặc các hình thức sử dụng khác đối với Nội dung hoặc (b) giới hạn việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung;
truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương thức tự động nào (như rô bốt, mạng botnet hoặc chương trình tự động thu thập dữ liệu) ngoại trừ (a) trong trường hợp công cụ tìm kiếm công khai, theo tệp robot.txt của iTube; hoặc (b) được iTube cho phép trước bằng văn bản;
thu thập hoặc tích lũy bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng một người (ví dụ: tên người dùng), trừ khi được người đó cho phép hoặc được cho phép theo mục (3) ở trên;
sử dụng Dịch vụ để phân phối nội dung quảng cáo hoặc thương mại không được yêu cầu hoặc các thông tin xúi giục hàng loạt hoặc không mong muốn;
gây ra hoặc khuyến khích tạo ra số liệu đo lường không chính xác về mức độ tương tác thực sự của người dùng với Dịch vụ, bao gồm thông qua cách trả tiền hoặc cung cấp cho người khác các ưu đãi để tăng lượt xem, lượt thích hoặc không thích của video, hoặc tăng số người đăng ký kênh, hoặc thao túng các số liệu bằng bất kỳ cách nào;
sử dụng quy trình báo vi phạm, gắn cờ, gửi ý kiến phàn nàn, kháng nghị hoặc khiếu nại sai mục đích, bao gồm cả việc gửi các thông tin vô căn cứ, gây phiền hà hoặc không hữu ích;
tổ chức các cuộc thi trên hoặc thông qua Dịch vụ mà không tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của iTube về cuộc thi;
sử dụng Dịch vụ để xem hoặc nghe Nội dung không phải vì mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại (ví dụ: bạn không được công khai chiếu video lên màn hình hoặc phát nhạc từ Dịch vụ); hoặc
sử dụng Dịch vụ để (a) bán quảng cáo, chương trình tài trợ hoặc khuyến mại đặt trên, xung quanh, hoặc trong Dịch vụ hoặc Nội dung, trừ những việc được cho phép trong chính sách Quảng cáo trên iTube (như vị trí đặt sản phẩm đúng theo quy định); hoặc (b) bán quảng cáo, chương trình tài trợ hoặc khuyến mại trên bất kỳ trang nào của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào chỉ có Nội dung của Dịch vụ hoặc lấy Nội dung của Dịch vụ làm phương tiện chủ yếu cho hành vi bán này (ví dụ: bán quảng cáo trên trang web mà ở đó video của iTube là phương tiện chính thu hút người dùng tới trang web này).
Bảo lưu

Việc bạn sử dụng Dịch vụ không đồng nghĩa với việc bạn có quyền sở hữu hoặc quyền đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, bao gồm tên người dùng hoặc bất kỳ Nội dung nào khác do người khác hoặc iTube đăng tải.

Thay đổi đối với Dịch vụ

iTube liên tục thay đổi và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể cần thay đổi hoặc ngừng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ để cải thiện hiệu suất hoặc tính bảo mật, thay đổi chức năng và tính năng, thay đổi để tuân thủ luật pháp, hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên hệ thống hoặc lạm dụng hệ thống của chúng tôi. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tất cả người dùng, một số người dùng hoặc thậm chí là một người dùng cá nhân. Bất cứ khi nào có thể một cách hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo khi ngừng hoặc tiến hành những thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ của chúng tôi – những thay đổi có tác động tiêu cực đến việc sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng sẽ có lúc chúng tôi áp dụng những thay đổi đó mà không cần thông báo, chẳng hạn như khi chúng tôi thấy cần phải hành động để cải thiện tính bảo mật và khả năng hoạt động của Dịch vụ, ngăn chặn việc lạm dụng, hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Nội dung và Hành vi của bạn
Đăng tải Nội dung

Nếu sở hữu kênh iTube, bạn có thể tải Nội dung lên Dịch vụ. Bạn có thể sử dụng Nội dung của mình để quảng bá doanh nghiệp hoặc công ty nghệ thuật. Nếu chọn tải Nội dung lên, bạn không được gửi tới Dịch vụ bất kỳ Nội dung nào không tuân thủ Thỏa thuận này (bao gồm cả Nguyên tắc Cộng đồng của iTube) hoặc luật pháp. Ví dụ: Nội dung bạn gửi không được chứa tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba (chẳng hạn như tài liệu được bảo vệ bản quyền) trừ khi bạn có sự cho phép của bên đó hoặc có quyền hợp pháp để làm như vậy. Bạn phải tự chịu trách nhiệm pháp lý với Nội dung bạn gửi đến Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống tự động phân tích Nội dung của bạn để giúp phát hiện các trường hợp vi phạm và lạm dụng, chẳng hạn như nội dung gây phiền toái, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp.

Quyền bạn Cấp cho chúng tôi

Bạn giữ quyền sở hữu Nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn cấp một số quyền nhất định cho iTube và những người dùng khác của Dịch vụ, như phần mô tả bên dưới.

Cấp phép cho iTube

Bằng việc cung cấp Nội dung cho Dịch vụ, bạn cấp phép cho iTube quyền áp dụng trên phạm vi toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng Nội dung đó (bao gồm quyền được sản xuất lại, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và trình diễn) liên quan đến Dịch vụ và các hoạt động kinh doanh của iTube (cũng như của các công ty thay thế và Công ty Thành viên của iTube), bao gồm cả vì mục đích quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.

Cấp phép cho Người dùng khác

Bạn cũng cấp phép cho từng người dùng khác của Dịch vụ quyền áp dụng trên phạm vi toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền để truy cập Nội dung của bạn thông qua Dịch vụ và sử dụng Nội dung đó, bao gồm quyền được sản xuất lại, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và trình diễn Nội dung đó, chỉ khi tính năng của Dịch vụ cho phép (chẳng hạn như phát lại hoặc gắn lại video). Để làm rõ, sự cấp phép này không cấp quyền và cũng không cho phép người dùng sử dụng Nội dung của bạn độc lập với Dịch vụ.

Thời hạn của Cấp phép

Việc cấp phép của bạn sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn gỡ bỏ hoặc xóa Nội dung khỏi Dịch vụ. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng iTube có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối hoặc trình diễn bản sao trên máy chủ của những video đã bị gỡ bỏ hoặc xóa.

Gỡ bỏ Nội dung của bạn

Bạn có thể gỡ bỏ Nội dung khỏi Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tạo một bản sao Nội dung của mình trước khi gỡ bỏ. Bạn phải gỡ bỏ Nội dung của mình nếu không còn sở hữu các quyền phải có theo yêu cầu của các điều khoản này.

iTube Gỡ bỏ Nội dung

Nếu có lý do hợp lý để tin rằng một Nội dung nào đó vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho iTube, người dùng của chúng tôi hoặc bên thứ ba, thì chúng tôi có toàn quyền loại bỏ hoặc gỡ bỏ Nội dung đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do hành động của chúng tôi trừ khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng làm như vậy: (a) sẽ vi phạm luật pháp hoặc chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật hoặc sẽ đem lại rủi ro pháp lý cho iTube hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi; (b) sẽ ảnh hưởng tới cuộc điều tra hoặc tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ; hoặc (c) sẽ gây hại cho người dùng, bên thứ ba khác, iTube hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc báo cáo và thực thi, bao gồm cả cách khiếu nại trên trang Khắc phục Sự cố của Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Bảo vệ Bản quyền

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của họ trên mạng Internet trong Trung tâm Bản quyền iTube. Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đã bị xâm phạm trên Dịch vụ, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi.

Chúng tôi phản hồi các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền theo quy trình trong Trung tâm Bản quyền iTube. Trong trung tâm này, bạn cũng có thể tìm được thông tin về cách khắc phục khi nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền. Trong các trường hợp thích hợp, các chính sách của iTube cho phép chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ đối với những người tái vi phạm.

Đình chỉ và Chấm dứt Tài khoản
Bạn chấm dứt Tài khoản
Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Hãy làm theo thông tin hướng dẫn này để xóa Dịch vụ khỏi Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc đóng kênh iTube và gỡ bỏ dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể tải một bản sao dữ liệu của mình xuống trước khi xóa.

iTube Chấm dứt và Đình chỉ Tài khoản có Lý do

iTube có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập, Tài khoản Google hoặc quyền truy cập của Tài khoản Google bạn sở hữu vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ nếu (a) bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục vi phạm Thỏa thuận này; (b) chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án; hoặc (c) chúng tôi tin rằng đã có hành vi tạo ra (hoặc có thể tạo ra) trách nhiệm pháp lý hoặc gây tổn hại cho người dùng, bên thứ ba khác, iTube hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi.


iTube Chấm dứt Tài khoản do Thay đổi đối với Dịch vụ

iTube có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn hoặc quyền truy cập của Tài khoản Google của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ nếu iTube hoàn toàn tin rằng việc cung cấp Dịch vụ cho bạn không còn khả thi về mặt thương mại.

Thông báo Chấm dứt hoặc Đình chỉ

Đối với những trường hợp do iTube chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nguyên nhân trừ khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng làm như vậy: (a) sẽ vi phạm luật pháp hoặc chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật, hoặc sẽ gây ra rủi ro về mặt pháp lý cho iTube hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi; (b) sẽ ảnh hưởng tới cuộc điều tra hoặc tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ; hoặc (c) sẽ gây hại cho người dùng, bên thứ ba khác, iTube hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi. Khi iTube chấm dứt quyền truy cập của bạn do các thay đổi về Dịch vụ, nếu có thể, bạn sẽ được cung cấp đủ thời gian để xuất Nội dung của mình từ Dịch vụ.

Hiệu lực của việc Đình chỉ hoặc Chấm dứt Tài khoản

Nếu Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ của Tài khoản Google bạn sở hữu bị hạn chế, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng một số phần của Dịch vụ (chẳng hạn như chỉ có thể xem) mà không cần có tài khoản và Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng đối với hoạt động sử dụng này. Nếu cho rằng Tài khoản Google của bạn đã bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại thông qua biểu mẫu này.

Về Phần mềm trong Dịch vụ
Phần mềm có thể tải xuống
Khi Dịch vụ yêu cầu hoặc bao gồm phần mềm có thể tải xuống (chẳng hạn như ứng dụng iTube Studio), thì bạn cho phép phần mềm đó tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có phiên bản hoặc tính năng mới, tùy theo các tùy chọn cài đặt trên thiết bị của bạn. Trừ khi phần mềm đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung liên quan đến việc cấp phép, iTube sẽ cấp phép cho bạn quyền cá nhân, sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà iTube cung cấp cho bạn như là một phần của Dịch vụ. Mục đích duy nhất của việc cấp phép này là cho phép bạn sử dụng và hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà iTube cung cấp theo cách thức mà Thỏa thuận này cho phép. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của phần mềm, hoặc thiết kế kỹ thuật đối nghịch hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, ngoại trừ trường hợp luật pháp cấm các hạn chế này hoặc bạn đã được iTube cho phép bằng văn bản.

Nguồn mở
Một số phần mềm mà Dịch vụ của chúng tôi sử dụng có thể được cung cấp theo sự cấp phép nguồn mở mà chúng tôi cấp cho bạn. Nội dung cấp phép nguồn mở có thể có những điều khoản được ưu tiên áp dụng một cách rõ ràng so với một vài điều khoản trong số các điều khoản tại đây, vì vậy hãy nhớ đọc các nội dung được cấp phép đó.

Điều khoản Pháp lý khác
Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm Bảo đảm
TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC DO LUẬT PHÁP YÊU CẦU, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN TRẠNG” VÀ iTube KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC SỰ BẢO ĐẢM CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ: (A) NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ; (B) CÁC TÍNH NĂNG CỤ THỂ CỦA DỊCH VỤ, HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÌNH TRẠNG CUNG CẤP HOẶC KHẢ NĂNG CỦA DỊCH VỤ TRONG VIỆC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHO BẠN; HOẶC (C) VIỆC MỌI NỘI DUNG BẠN GỬI ĐỀU CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TRÊN DỊCH VỤ.

Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

TRỪ KHI LUẬT HIỆN HÀNH YÊU CẦU, iTube, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA iTube, CHUYÊN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NH N VIÊN, VÀ ĐẠI LÝ CỦA iTube SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU, CƠ HỘI KINH DOANH, UY TÍN KINH DOANH, HOẶC CÁC KHOẢN TIỀN TIẾT KIỆM DỰ KIẾN; VIỆC MẤT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU; TỔN THẤT GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ; TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO CHẾ TÀI G Y RA BỞI:

LỖI, NHẦM LẪN, HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC TRÊN DỊCH VỤ;
THƯƠNG TÍCH CÁ NH N HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN XẢY RA DO BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ;
MỌI HÀNH VI TRUY CẬP VÀO HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP DỊCH VỤ;
MỌI TRƯỜNG HỢP GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG DỊCH VỤ;
MỌI VIRUS VÀ MÃ ĐỘC HẠI TRUYỀN TỚI HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO;
MỌI NỘI DUNG CHO DÙ LÀ DO NGƯỜI DÙNG HAY iTube ĐĂNG TẢI, BAO GỒM CẢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA BẠN, VÀ/HOẶC
VIỆC GỠ BỎ HOẶC KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO.
ĐIỀU KHOẢN NÀY ÁP DỤNG CHO MỌI KHIẾU NẠI, CHO DÙ YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐƯỢC ĐƯA RA DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, VI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG, HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC.

TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA iTube VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CHỈ TỐI ĐA BẰNG CON SỐ LỚN HƠN TRONG CÁC CON SỐ SAU: (A) SỐ TIỀN DOANH THU MÀ iTube ĐÃ TRẢ CHO BẠN DO HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG 12 THÁNG TRƯỚC NGÀY MÀ BẠN GỬI THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN VỀ KHIẾU NẠI TỚI iTube VÀ (B) 500 ĐÔ LA MỸ.

Bồi thường

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến iTube, các Công ty Thành viên, chuyên viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của iTube liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hay nợ nần cùng các khoản phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào Dịch vụ; (ii) việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (iii) việc bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền tài sản hay quyền riêng tư; hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung của bạn gây tổn hại cho một bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Thỏa thuận này chấm dứt và bạn ngừng sử dụng Dịch vụ.

Đường liên kết đến Bên thứ ba
Dịch vụ có thể chứa đường liên kết đến các trang web của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do iTube sở hữu hoặc kiểm soát. iTube không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và dịch vụ trực tuyến này. Hãy lưu ý khi bạn rời khỏi Dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của từng trang web của bên thứ ba và từng dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập.

Thông tin về Thỏa thuận này
Sửa đổi Thỏa thuận này
Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này, chẳng hạn như để thể hiện các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc vì lý do pháp lý, theo quy định hoặc lý do bảo mật. iTube sẽ gửi thông báo về mọi nội dung sửa đổi quan trọng đối với Thỏa thuận này trước một khoảng thời gian hợp lý và tạo cơ hội để bạn xem xét nội dung sửa đổi trừ trường hợp, nếu được pháp luật cho phép, các nội dung sửa đổi liên quan các tính năng mới được cung cấp của Dịch vụ hoặc các nội dung sửa đổi vì lý do pháp lý có thể có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước. Nội dung sửa đổi trong Thỏa thuận này sẽ chỉ áp dụng từ thời điểm có hiệu lực trở đi. Nếu không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn cần phải xóa bỏ mọi Nội dung bạn đã tải lên và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tiếp tục Hiệu lực của Thỏa thuận này
Nếu bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, các điều khoản sau đây của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng đối với bạn: "Điều khoản Pháp lý khác", "Thông tin về Thỏa thuận này", và quyền do bạn cấp phép sẽ tiếp tục có hiệu lực như mô tả trong mục "Thời hạn của Cấp phép".

Hiệu lực từng phần
Nếu thực tế cho thấy không thể thực thi một điều khoản cụ thể của Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, thì điều này không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Không từ bỏ
Nếu bạn không tuân thủ Thỏa thuận này và chúng tôi không hành động ngay lập tức, thì không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như quyền hành động trong tương lai).

Diễn giải

Trong các điều khoản này, "gồm" hoặc "bao gồm" nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn ở", và bất kỳ ví dụ nào mà chúng tôi đưa ra đều nhằm mục đích minh họa.

Luật điều chỉnh
Tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp bang California, không bao gồm các quy tắc về xung đột pháp luật của California, và sẽ được đưa ra xét xử duy nhất tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Bạn và iTube đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.

Xuất bản ngày 20 tháng 08, 2020
(phiên bản beta)